Digital Signage.

Imagine Anything.

Digital signage

Digital signage, eller digital skilting, fra Cenera er en effektiv måte å nå ut gjennom segmentert kommunikasjon.

Med digitale skjermløsninger treffer du akkurat den målgruppen du ønsker, og har muligheten til å skape et dynamisk og skiftende budskap.

Mange bedrifter har allerede godt implementerte skjermløsninger i sine landskap, men utnytter ikke det fulle potensialet da det ofte mangler en plan på innholdet og kommunikasjonen. Det er viktig at innholdet på skjermene ikke stagnerer, men kontinuerlig reflekterer oppdatert informasjon. Mottakerne blir lei av “visjoner og verdier” og værvarsel, etter veldig kort tid. For at digital signage skal fungere best mulig, er det viktig at du og din bedrift gjør seg opp en mening om hvordan dere vil bruke de digitale skjermløsningene etter måned 4, 7, og år to også.

Én plattform, endeløse applikasjoner

Vår plattform gir deg fleksibiliteten til å bygge digitale kommunikasjonsløsninger for hele bedriften din. Se hvilke funksjoner i bedriften som kan ha stor nytte av Digital Signage.

HR

Få kontakt med dine ansatte med engasjerende og informative løsninger for digital skilting.

Salg og Markedsføring

Er digital skilting en del av salgs- og markedsføringsstrategien din?

Finans

Vi vet viktigheten av digital skilting i finanssektoren.

IT

Gi IT-avdelingen verktøyene de trenger for å skape et skalerbart og sikkert digitalt skiltnettverk.

Automatikk, planlegging og kvalitetsinnhold

Våre skjermløsninger tar utgangspunkt i at innholdet skal være så automatisk som mulig. Innholdet skal ikke være avhengig av mennesker for å oppdateres, men i stedet være koblet opp mot løsninger som fornyer informasjonen av seg selv. Det er nettopp dette Cenera hjelper deg med å utforme gjennom våre skjermløsninger for digital signage. For at digital signage skal fungere best mulig, er det viktig at du og din bedrift gjør seg opp en mening om hvordan dere vil bruke de digitale skjermløsningene.

Automatisert informasjon på alle skjermer

Digitalisering er noe de aller fleste virksomheter må forholde seg til i dag. Formålet er å forenkle og automatisere prosesser, for å frigjøre tid og optimalisere informasjonsflyten. Digital skilting kan utgjøre et virkningsfullt verktøy i virksomheters digitaliseringsarbeid. Cenera tilbyr et system som i stor grad kan automatiseres og gir nærmest uendelig med integrasjonsmuligheter.

Prinsippet bak løsningen vår er enkel: vi tilbyr en kommunikasjonsplattform der tilpasset informasjon kan spres på et gitt sted, til rett tid og til de rette mottakerne. Digitale skjermer benyttes allerede av mange virksomheter i dag. Flere av disse mangler imidlertid en plan for hvordan skjermene skal brukes, og tilstrekkelig med kunnskap om hvordan de kan få mest mulig ut av sin digitale skilting.

Infoskjerm

En infoskjerm fungerer som en
kommunikasjonsplattform der tilpasset informasjon vises på riktig sted til riktig tid, til de riktige menneskene. Her handler alt om å treffe de forskjellige målgruppene med relevant informasjon som gir mottakeren verdi.

Dashboard

Gjennom digitale dashboard, såkalte smarte skjermløsninger kan du og dine ansatte effektivt synliggjøre status for ulike deler av virksomhetens drift i sanntid. Slik gjør du arbeidet mer effektivt, og det blir lettere å justere interne strategier for å skape større verdi.

Varehandel

Ta med deg segementert markedskommunikasjon ut av digitale medier og inn i en fysisk butikk. Gjennom digitale skjermløsninger kan du enkelt sørge for at det vises dynamisk innhold rettet mot spesifikke målgrupper. Slik setter du kunden i rett handlemodus. Det er dette vi kaller intelligent markedskommunikasjon!

Infoskjerm

En infoskjerm fungerer som en
kommunikasjonsplattform der tilpasset informasjon vises på riktig sted til riktig tid, til de riktige menneskene. Her handler alt om å treffe de forskjellige målgruppene med relevant informasjon som gir mottakeren verdi.

Dashboard

Gjennom digitale dashboard, såkalte smarte skjermløsninger kan du og dine ansatte effektivt synliggjøre status for ulike deler av virksomhetens drift i sanntid. Slik gjør du arbeidet mer effektivt, og det blir lettere å justere interne strategier for å skape større verdi.

Varehandel

Ta med deg segmentert markedskommunikasjon ut av digitale medier og inn i en fysisk butikk. Gjennom digitale skjermløsninger kan du enkelt sørge for at det vises dynamisk innhold rettet mot spesifikke målgrupper. Slik setter du kunden i rett handlemodus. Det er dette vi kaller intelligent markedskommunikasjon!

Bedre publikumsopplevelse på idrettsarenaen

Med intelligente skjermer og digital skilting tar du publikumsopplevelsen på idrettsarenaer og sportsarrangementer til et nytt nivå. Idrettsarenaer kjennetegnes ofte av et herlig kaos, god stemning og mange mennesker. Bedre kommunikasjonsflyt og lett tilgjengelig informasjon kan bidra til å gjøre opplevelsen på stadion litt mer ryddig og dermed enda litt bedre.

Det finnes ulike typer besøkende på idrettsarrangementer. Du har de dedikerte supporterne, som støtter opp uansett vær og andre forhold. Og så har du de som synes det er hyggelig å gå på kamp, som tar med familien eller vennegjengen og ser på det som en hyggelig dag ute. For å nå sistnevnte gruppe er det viktig å legge til rette for at det faktisk oppleves som hyggelig å være på stadion. Dersom du får publikum til å trives, er det også mer sannsynlig at de kommer tilbake.

SPORT ELITE

Med digitale skjermløsninger på idrettsarrangement er det bedre kommunikasjonsflyt og lett tilgjengelig informasjon som gjelder. Gjerne i form av oppdaterte tabeller, kampstatistikk i sanntid og godt medieinnhold. Slik tar du publikumsopplevelsen på idrettsarenaen til et nytt nivå!

Digital signage