Integrasjon med svært
mange datakilder

Dataene som hentes ut kan presenteres på en oversiktlig måte i et tilpasset design

I vårt digitaliserte samfunn er det overraskende hvor mange bedrifter som fremdeles baserer seg på manuelle prosesser

Automatisert informasjonsspredning på skjermer

Digitalisering er noe de aller fleste virksomheter må forholde seg til i dag. Formålet er å forenkle og automatisere prosesser, for å frigjøre tid og optimalisere informasjonsflyten. Digital skilting kan utgjøre et virkningsfullt verktøy i virksomheters digitaliseringsarbeid.

Digital skilting kan utgjøre et verktøy i virksomheters digitaliseringsarbeid. Vår løsning kan automatiseres og gir mange integrasjonsmuligheter.

Mange kilder = automatikk

Prinsippet bak løsningen vår er enkel: vi tilbyr en kommunikasjonsplattform der tilpasset informasjon kan spres på et gitt sted, til rett tid og til de rette mottakerne. Skjermer benyttes allerede av mange virksomheter i dag. Flere av disse mangler imidlertid en plan for hvordan skjermene skal brukes, og tilstrekkelig med kunnskap om hvordan de kan få mest mulig ut av sin digitale skilting. 

Vår løsning har integrasjon med svært mange informasjonskilder, og dataene som hentes ut kan presenteres på en oversiktlig måte i et tilpasset design. Eksempler på mulige datakilder er overvåkingssystemer, lagersystemer, kundetellere i inngangspartier, maskiner og samlebånd, CRM- og ERP-systemer og ulike salgssystemer, i tillegg til sosiale medier, nyhetsplattformer og sensorteknologi.

Effektivisering med digitalisering

Hvor mye av innholdet som automatiseres vil riktignok variere. På en idrettsarena der hendelser oppstår plutselig kan det være aktuelt med delvis manøvrering via en touchskjerm. En dashbordløsning for en salgsorganisasjon vil derimot kunne helautomatiseres. 

Skjermene kan vise informasjon om alt fra defekt driftsmateriell og overbelastninger til avvikende temperaturer på frysere eller i serverrom. Dersom en alarm utløses kan skjermene benyttes til å lede folk i riktig retning og vekk fra en eventuell fare.

Det samme gjelder for produksjonsbedrifter som har morgenmøter der dagens oppgaver redegjøres for og fordeles. Det er ingenting i veien for at denne informasjonen kan gis over skjerm. Dersom de ansatte kan se på skjermen og se hva de skal gjøre, frigjøres ikke bare tid – det vil også kunne gi dem større eierskap til eget arbeid.  

Det handler om å kommunisere effektivt og automatisk.

Inkluderende tiltak gir mer motiverte medarbeidere

For å sette det på spissen – det finnes ikke én virksomhet der de ansatte ikke burde få løpende informasjon om hva som foregår. Digital skilting kan bidra til å gjøre bedriften mer transparent, på en måte som krever minimal innsats fra ledelsen. 

Mange av systemene våre skjermer henter data fra har naturligvis sine egne varslingssystemer. Vi tilbyr derimot en plattform der informasjon fra flere kilder og varslinger, samles på en oversiktlig måte, og som samtidig virker styrende. Ideelt sett skal en skjerm kunne fungere som et styringsverktøy for alle som arbeider i bedriften, og en naturlig kilde til oppdatert og relevant informasjon i det daglige

For at den digitale skiltingen skal fungere optimalt, mener vi at 80-100 % av innholdet på skjermen bør være automatisert. En av de største farene med slike skjermer er at dersom innholdet er statisk, vil folk slutte å oppsøke og se på dem. Derfor burde bedriften heller ikke være avhengig av at enkeltindivider skal oppdatere informasjonen på skjermen.

I vårt digitaliserte samfunn er det overraskende hvor mange bedrifter som fremdeles baserer seg på manuelle prosesser i det daglige. Et av våre mål er å ta et oppgjør med de tradisjonelle allmøtene der ledelsen kun rapporterer om driftsstatus en gang hver måned. Ved å koble skjermer opp mot bedriftens salgs- og økonomisystemer, kan viktig driftsinformasjon heller publiseres løpende automatisk. Den vil da være tilgjengelig for alle til enhver tid. 

Hvordan integrerer vi?

Noen eksempler på hvordan data kan hentes og benyttes

 • JSON og XML feed
 • SQL og ODBC databaser
 • Scripting
 • API
 • Excel, FTP og fildrop
 • I/O og sensorteknologi
 • Sosiale medier
 • Business Intelligence systemer
 • Stream og AVoIP
 • RSS kilder
 • RFID og Bluetooth

Noen ideer og inspirasjon

 • CRM systemer
 • ERP Systemer
 • Lager/logistikk systemer
 • HR systemer
 • Salgs/ordre systemer
 • Business Intelligence systemer
 • Økonomisystemer
 • IT/driftsystemer
 • Intranett
 • Meglersystemer
 • Egne bransjesystemer
 • Konferanse og bookingsystemer
 • Telefon og trafikk systemer
 • Support systemer
 • Møterom og kalender systemer
 • Servere og programmeringsverktøy
 • Prosjekthåndteringsverktøy
 • HMS systemer
 • Sportsdata/Livescore
 • Generelle Nyheter og værvarsel
 • Bransjenyheter
 • Sosiale medier
 • Kahoot
 • Børskurser
 • Valutakurser
 • Kollektivtrafikk og flytider
 • Google Analytics og adwords
 • Sensorteknologi og IoT
 • Maskiner og driftsutstyr
 • AI systemer
 • Aktivitet og treningssystemer
 • Wayfinding og trafikkdirigering
 • Kameraer og gjenkjenningsystemer
 • Alarmsystemer
 • Planleggingsverktøy
 • Ansiktsgjenkjenning

…egentlig alt som kan gi et signal eller tilgjengelig data

Det er mulig å kombinere alle dine ønsker på en skjerm

Ta kontakt i dag