Sportello Booking.

Enkel hverdag for idretten

Sportello booking er designet for å forenkle anleggsbooking

Legg bort Excel- arkene! Sportello booking hjelper med å planlegge og administrere ressurser som garderober, haller, treningsrom og møterom.
 
Klubben får en enkel og oversiktlig måte å planlegge ressurser, treninger, kamper og andre arrangementer på med en felles banekalender. Alle endringer blir automatisk oppdatert og synkronisert mellom hverandre på websiden. Dette gjør det enklere for administratorer å koordinere aktiviteter, booke tider og sikre at alle ressursene benyttes på best mulig måte. 
 

Sportello booking er:

  • Enkel styring via web for ressursplanlegger
  • Oppdateres i sanntid på web
  • Enkel og oversiktlig webside for administratorer og bruker
  • Historiske data lagres, statistikk kan hentes ut
  • Kan benyttes til baner, haller, isflater, styrkerom, møterom, utstyr, garderober osv.
  • Forenkler kommunikasjon rundt treningstider
  • En portal for smidig publisering av innhold til skjermer og storskjerm i arenaen.

Eksempel på bruk på skjermer i arena

Kontakt oss om Sportello booking

Kontakt oss på salg@cenera.no, på  24 07 75 55 eller benytt skjemaet.