Segmentert markedsføring med utgangspunkt i kundegrupper

Intelligent Digital Signage , Augmented reality marketing and face recognition concept. Interactive artificial intelligence digital advertisement navigator direction for retail coffee shop.

Våre intelligente skjermløsninger kan sørge for at det vises én annonse på et tidspunkt hvor det i hovedsak er barnefamilier som handler, og en annen når kundene typisk er eldre mennesker. Dersom lagersystemet varsler om at en vare er utsolgt, kan annonser med denne varen fjernes fra skjermene. Det blir også enklere å bruke ulike annonser i ulike regioner. Resultatet er en annonsering som oppleves som mer relevant for kundene som befinner seg i butikken på det gitte tidspunkt.

Bruker man en slik løsning over tid, blir det også mulig å kartlegge hva som egentlig fungerer best i den enkelte butikk under ulike forhold. Dette blir verdifull kunnskap når nye annonser skal produseres og implementeres i skjermløsningen.

Det er særlig to store fordeler med denne typen tilpasset markedskommunikasjon, utover effekten det kan ha på kundeopplevelse og salg. Det første er at all data som er bakgrunn for segmenteringen finnes, og mest sannsynlig brukes i andre markedsføringsaktiviteter allerede. Det er med andre ord ikke nødvendig med omfattende datainnsamling for å ta systemet i bruk. Løsningen kan kobles opp mot kassesystem, kundeteller i inngang, lagersystem og kundeanalyser som allerede er utført. Dermed blir den både nøyaktig og virkningsfull, samtidig som det er forholdsvis enkelt å sette opp.

Les mer om det vi kaller intelligent markedskommunikasjon! Les mer