Cenera har en guide med integrasjoner og digital signage

Digitalisering er noe de aller fleste virksomheter må forholde seg til i dag. Formålet er å forenkle og automatisere prosesser, for å frigjøre tid og optimalisere informasjonsflyten. Digital skilting kan utgjøre et virkningsfullt verktøy i virksomheters digitaliseringsarbeid. Vår løsning kan automatiseres og gir mange integrasjonsmuligheter.

Vår løsning har integrasjon med svært mange informasjonskilder, og dataene som hentes ut kan presenteres på en oversiktlig måte i et tilpasset design på skjermer. Eksempler på mulige datakilder er overvåkingssystemer, lagersystemer, kundetellere i inngangspartier, maskiner og samlebånd, CRM- og ERP-systemer og ulike salgssystemer, i tillegg til sosiale medier, nyhetsplattformer og sensorteknologi.

Les mer om integrasjoner, kilder og teknologi