Cenera og integrasjoner

Cenera har en guide med integrasjoner og digital signage
Cenera har en guide med integrasjoner og digital signage

Digitalisering er noe de aller fleste virksomheter må forholde seg til i dag. Formålet er å forenkle og automatisere prosesser, for å frigjøre tid og optimalisere informasjonsflyten. Digital skilting kan utgjøre et virkningsfullt verktøy i virksomheters digitaliseringsarbeid. Vår løsning kan automatiseres og gir mange integrasjonsmuligheter.

Vår løsning har integrasjon med svært mange informasjonskilder, og dataene som hentes ut kan presenteres på en oversiktlig måte i et tilpasset design på skjermer. Eksempler på mulige datakilder er overvåkingssystemer, lagersystemer, kundetellere i inngangspartier, maskiner og samlebånd, CRM- og ERP-systemer og ulike salgssystemer, i tillegg til sosiale medier, nyhetsplattformer og sensorteknologi.

Les mer om integrasjoner, kilder og teknologi