Guide til
Digital Signage

Eller "skjermløsning" ...eller "infoskjerm" om du vil...

Vi deler gjerne dette i to kommunikasjonkanaler:

Markedskommunikasjon – kommuniser med kunder og eksterne mottakere.

Internkommunikasjon – Informasjon til de ansatte på en eller flere lokasjoner på en arbeidsplass

Treff målgruppen din gjennom digital signage

Digital signage, eller digital skilting, er en effektiv måte å nå ut gjennom segmentert kommunikasjon. Med skjermløsninger treffer du akkurat den målgruppen du ønsker, og har muligheten til å skape et dynamisk og skiftende budskap. 

Mange bedrifter har allerede godt implementerte skjermløsninger i sine landskap, men utnytter ikke det fulle potensialet ved å unnlate å legge planer for innholdet og kommunikasjonen. Med digital signage får din bedrift en løsning som er tilpasset og dynamisk. Dette gjør at innholdet på skjermene ikke stagnerer, men kontinuerlig reflekterer oppdatert informasjon.

Automatikk, planlegging og kvalitetsinnhold for digitale skjermer

Våre digitale skjermløsninger tar utgangspunkt i at innholdet skal være så automatisk som mulig. Innholdet skal ikke være avhengig av mennesker for å oppdateres, men i stedet være koblet opp mot løsninger som fornyer informasjonen av seg selv.

Mottakerne blir lei av “visjoner og verdier” og værvarsel, etter veldig kort tid. For at digital signage skal fungere best mulig, er det viktig at du og din bedrift gjør seg opp en mening om hvordan dere vil bruke de digitale skjermløsningene etter måned 4, 7, og år to også.

Utformingen av innholdet må settes opp til å passe til bedriftens visuelle profil. Det er mange ulike alternativer når det kommer til modeller og utforming, og utseendet på løsningen kan tilpasses det som passer deg og din bedrift.

Tenk gjennom før start

Det er viktig å ha langsiktige planer for innholdet som skal vises på skjermene. Dette gjør det enklere å produsere og opprettholde verdiskapende informasjon på sikt. Hva er viktig for dere å kommunisere i dag, og hva tror dere er viktig for dere om to år? Ved å tenke gjennom dette kan vi fra starten legge planer for hvilket type innhold som skal implementeres i deres digitale skjermer.

Plasseringen av skjermene er minst like viktig som innholdet de viser. Hvor er de mest synlige? Hvor er det målgruppen for informasjonen stopper opp, og får med seg det som er på skjermen? Det kan også være lurt å tenke gjennom hvor mange skjermer dere trenger, og hva som vil se bra ut sammen med resten av innredningen.

Bli kjent med mottakerne av innholdet ditt. Hva er det de vil vite? Hva slags informasjon ønsker du å gi dem? Enten det er kunder eller ansatte, er det lurt å gjøre grundige undersøkelser av deres interesser og behov.

Sjekkliste 1

 • Hva er formålet
 • Skal det brukes sanntidsdata
 • Skal det kun vises bilder og video
 • Er det viktig med egen visuell profil
 • 80-100 av innholdet bør være automatisk?
 • Hvem skal oppdatere innholdet
 • Hvem skal mene noe om innholdet
 • Hvem er innholdet ment for
 • Skal aktiviteter på sosiale medier vises automatisk
 • Skal egne systemer påvirke løsningen
 • Skal løsningen være en informasjonskanal, eller statisk informasjon i loop

La oss ta et steg videre:
Hva kan det være lurt å integrere med - eller få automatisk informasjon fra?

 • CRM systemer
 • ERP Systemer
 • Lager/logistikk systemer
 • HR systemer
 • Salgs/ordre systemer
 • Business Intelligence systemer
 • Økonomisystemer
 • IT/driftsystemer
 • Intranett
 • Meglersystemer
 • Egne bransjesystemer
 • Konferanse og bookingsystemer
 • Telefon og trafikk systemer
 • Support systemer
 • Møterom og kalender systemer 
 • Sportsdata
 • Generelle Nyheter og værvarsel
 • Bransjenyheter
 • Sosiale medier
 • Kahoot
 • Børskurser
 • Valutakurser
 • Kollektivtrafikk og flytider
 • Google Analytics og adwords
 • Sensorteknologi og IoT
 • Maskiner og driftsutstyr
 • AI systemer
 • Aktivitet og treningssystemer
 • Wayfinding
 • Kameraer og gjenkjenningsystemer 

…egentlig alt som kan gi en et signal eller tilgjengelig data

Det er mulig å kombinere alle dine ønsker på en skjerm

Det beste er når flere kilder oppdaterer skjermene automatisk

Forklaringsvideo

Sjekkliste 2

 • Hvilken del av anskaffelsen trenger du ekstern hjelp til – og hvilke deler kan utføres av interne ressurser
  • Grafisk layout
  • IT teknisk oppsett
  • Oppsett av skjermer – AV-delen av løsningen
  • Samspillet mellom grafiske elementer og data
  • Hvilke interne ressurser skal ha et visst ansvar etter installasjon
 • Hvilke IT systemer, og andre kilder ønsker dere informasjon fra
 • Avhengig av størrelsen på prosjektet og bedriften – det kan være lurt å ha en teknisk ressurs, og en innholdsansvarlig
 • Innvolver de ansatte – la flere komme med ønsker om hvilken informasjon det er behov for å kommunisere. Både internkommunikasjon og markedskommunikasjon